سایت بزرگ آموزشی تفریحی

باغی بودم

تعبیر خواب بچه شتر

جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۱۴ ق.ظ

تعبیر خواب بچه شتر

تعبیر خواب کودک نوزاد بی گناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذتی تام را تجربه می کنید. شما برای اینکه شاد باشید انتظار زیادی ندارید. اگر شما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید. اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما تلاش می کنید آسیب پذیر بودنتان را پنهان کنید، شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند. تعبیر دیگر این است که فراموش کردن بچه بیانگر جنبه ای از خودتان است که به خاطر شرایط متغیر زندگی کنار گذاشته اید یا رها کرده اید. خواب ممکن است یادآور این باشد که زمان این رسیده است که آن علاقه، سرگرمی یا پروژه ی قدیمی را دوباره بردارید. خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. تعبیر خواب بچه در سایت علم سرا

Image result for ‫بچه‬‎

تعبیر خواب دیدن نوزاد یا کودک

تعبیر خواب بچه گی تان، بیانگر این است که تمایل دارید به جایی در زندگی برگردید که نگرانی ها و مسئولیت های کمی داشتید. بیانگر بی گناهی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر جنبه های خاصی از کودکی تان است که دیگر در شخصیت بزرگسالی تان وجود ندارد. از طرف دیگر، برخی از نگرانی های کودکی، هنوز در زندگی بزرگسالی حل نشده است

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فرزندت مرده است، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد (تعبیرهای مختلف).
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَلاَ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدَکُم مِّنْ امْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ… _…و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و ایشان را روزی می‌دهیم… (اسراء-۱۵۱) .
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده‌ای، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد.
اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نوزادی را در جائی رها کرده‌اند و سر راه گذاشته‌اند و تو هم آن را برداشتی، یـعـنـی از جائی که امید نداری چیزی به تو می‌رسد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

تعبیر خواب دیدن نوزاد یا کودک

تعبیر نوزاد

افرادی که در خواب نوزاد می‌بینند بدانند که در انتظار خبر خوش میباشند .

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن هست که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .

اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن هست که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

اگر  خواب مشاهده نمایید نوزادی مشغول شنا کردن هست ، نشانه آن هست که پیروز می‌شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .

اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را مشاهده نمایید، بیانگر آن هست که روزهاى شادى را خواهید گذراند.

اگر دخترى در خواب دیدن کنید که صاحب نوزادى هست، بیانگر آن هست که باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى هست.

تعبیر خواب دیدن نوزاد یا کودک

درکتاب سرزمین رویاها آمده هست :

یک نوزاد قشنگ : شادی و آرامش

یک زن خواب نوزاد ببیند : علامت حاملگی

یک زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یک عشق پرسعادت

یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود .

یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده : عشقش وی را ترک می کند .

یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده : مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده : موفقیت در همه امور

یک نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش : خوشی و لذت در زندگی

یک نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار : ۱- یک مریضی رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

یک نوزاد خنده رو : دوستان بسیار مفید دور شما را میگیرند .

اگر شما خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگی و تمایلات شماست که کاملا مراقبشان بودید و حواستان بهش بود. شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد

خواب دیدن اینکه بچه گریه می کند، سمبلی از بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است (محروم مانده است)و نیاز دارد که پرورش یابد. تعبیر دیگر این است که بیانگر اهداف کامل نشده ی شماست و این حس که احساس کمبود در زندگی تان دارید. اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، بیانگر این است که شما توجه کافی به خودتان ندارید. شما از کل پتانسیل خود استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست

خواب دیدن در مورد اینکه یک بچه گرسنگی می کشد بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید

دیدن اینکه خودتان یا کس دیگری، در خوابتان بچه شده است بیانگر این است که تمایل دارید که مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که با شما یا کس دیگری، نابالغانه رفتار می شود

خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته. آینده به نظر روشن می رسد. خوبا ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید در رابطه تان، به سمت هدفتان، در پروژه ی کاری تان یا هرچه که در دست دارید، مثل بچه ها راه بروید(تاتی تاتی کنید). اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است

خواب دیدن یک بچه ی خیلی خیلی کوچک، سمبلی از بی یاوری و ترس های شما در این مورد است که به دیگران این اجازه را دهید که از نقطه ضعف شما و ناشایستگی های شما، آگاه شوند. شما ممکن است ازین که درخواست کمک کنید، ابا داشته باشید و در نتیجه تمایل دارید که همه کار ها را شخصا انجام دهید(یه تنه پیش بروید)

تعبیر خواب بچه

از خواب هایی که ممکن است به کرات دیده شود. خواب دیدن بچه است. ممکن است بچه  خودتان را در خواب دیده باشید و یا بچه ای که هرگز آن را نمی شناسید. اما هر کدام از اینها به اتفاقاتی اشاره دارند پس اگر نمیدانید معنای دیدن بچه در خواب چیست با سایت روزگار همراه شوید.

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را در جایی گذاشته است و بچه به سمت او بازگشت، به معنای این است که از جایی که به آن امیدی ندارد چیزی به وی خواهد رسید.

از نظر لوک اویتنهاو دیدن بچه های کوچک در خواب نشانه ی غم است. و اگر بچه ای را در خواب کتک زده اید نشانه بی اعتدالتی است. اگر در خواب بچه ی خود را ببینید نشانه ی خوشبختی است. و بچه ای که در خواب می دود نیکبختی را بهمراه دارد. از دیدگاه لیلا برایت هم دیدن بچه در خواب حالت های مختلفی را دارد.

تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دختر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد

تعبیر خواب بچه دختر

اگر در خواب بچه ی لاغری را دیده اید یعنی به مشکل خواهید خورد. و برعکس آن اگر بچه ی چاقی ببینید به این معناست که در کارها موفق خواهید شد. همچنین اگر بچه ای را در خواب دیده باشید که خوابیده است معنایش این خواهد بود که زندگی خوب خواهید داشت. دیدن بچه بازیگوش در خواب نشانه افراط در تفریح است.

تعبیر خواب دیدن بچه با توجه به کتاب تعبیر خواب معانی در دارای حالات مختلفی است:

اگر زنی در خواب بچه ای را ببینید نشانه ی این است که حامله خواهد شد. اگر زن محردی در خواب بچه ای را مشاهده کند، عشقش او را ترک خواهد کرد. اگر زن بیوه ای این خواب را ببیند معنایش است که به کارهای نامعقول دست خواهد زد.

اگر خواب دیده باشید که بچه ای در حال مکیدن سینه مادرش است نشانه خوشی در زندگی است. دیدن تعداد زیاد بچه در خواب نشانه فراوانی در زندگی خواهد بود.

اگر نوزاد سر راهی را در خواب ببینید نشانه ی  شکست در عشق است.

دیدن بچه در خواب، سمبلی از پایان یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه ی مرده را احیا کنید، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید. شما دو دستی به گذشته تان چسبیده اید، گذشته ای که دیگر برنمی گردد

خواب دیدن اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت(نگاه به گذشته) است. شما به گذشته تان می نگرید، جایی که هیچ نگرانی و مسئولیتی نداشتید. تعبیر دیگر این است که این سناریو، یادآور وقتی است که بچه جنین است و در محل امنی قرار دارد. در حقیقت، برخی از مادران حامله، بچه را در وان(استخر) به دنیا می آورند، چونکه محیط آب، شبیه سازی(یادآور) محیط رحم است. برای نوزاد، کمتر آزار دهنده است که در این دنیا، اینگونه پا گذارد. پس شاید خواب بیانگر این باشد که شما به دنبال مکانی امن و آرام و راحت برای خود هستید

خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید

تعبیر خواب بچه

  • کاظم باغی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی